torsdag, februari 22

Voltaire: "Ett djävulskt företag"


TUFF-bladet
        Tyresö Ulands- och FredsFörening,
            Myggdalsv 80,  135 43 Tyresö
            Tel 742 1442 (ordf),  712 2581.
            Tuffs plusgiro: 16 01 37-6.
        Insamlingskonto: pg 79 36 36 - 2
            E-post: kontakt@tuff.nu
              Hemsida: www.tuff.nu
 Välkommen som medlem!
I utskicket från TUFF finns ett inbetalningskort. Snälla, använd det! De flesta föreningar av olika sorter har tappat många medlemmar eller rentav tvingats upphöra. Tuff har däremot
genom hög aktivitet under ett halvsekel behållit många medlemmar, uppåt 400 faktiskt. Men vi har kostnader främst i form av hyra för TUFF-lokalen och avgifter till Svenska Freds. För varje medlem betalar Tuff 144 kr av de 200 kr som medlemsavgiften är till Svenska Freds. Därför finns det medlemmar som föredrar att inte vara medlemmar av Svenska Freds utan bara i TUFF. Ange hur du vill ha det när du   betalar medlemsavgiften på Tuffs plusgiro
16 01 37 - 6

   Ingen i TUFF är avlönad
Ingen enda av de aktiva i TUFF och Radio Tuff får ett enda öre i avlöning. Det kanske verkar gammalmodigt men garanterar att varje krona som samlas in går till uppgivet ändamål i olika fattiga länder.

Insamling på pg 79 36 36-2 
På Tuffs insamlingskonto strömmar pengar in från solidariska personer och skolor. Ännu gör tre skolor –Kumla och Strandskolan i Tyresö och Alléskolan i Lerum-- dagsverken för fattiga barn i Indien och andra länder. Under 2017 kunde alltså TUFF skicka 375 000 kr till indiska partners för skolorna bland många fattiga byar, medan 50 000 kr betalats till skolan i Kongo för lärarlöner. Delvis har TUFF fått ta pengar från sitt sparkonto vid dessa betalningar.

Hellre tända ljus än att ….
….. än att bara förbanna mörkret, är en princip i Radio Tuff, som nu hörts sedan 1985 i 1460 sändningar på 91,4 MHz men även på www.tyresoradion.se. Varje program inleds med att rosor generöst delas ut, låt vara att vissa rosor har vassa taggar.

     Läsvärda bloggar
I Radio Tuff citeras ofta läsvärda men kanske lite annorlunda bloggar, t ex Sören Sommelius blog www.nyakultursoren.se Stefan Lindgrens www.8dagar.com, professor Anders Romelsjös jinge.se . Om Tuff finns mycket på  bloggen  www.tuffsandin.blogspot.com              

  Tuff-projekt för nyanlända
Nästan varje onsdagskväll sedan i höstas har TUFF-aktivister under ledning av Lisa Norgren Benedictsson och Fernando Quiroga samlat nyanlända unga människor från Eritrea,Syrien, Etiopien och Somalia i Tuff-lokalen.

Som det sägs på TUFF:s hemsida www.tuff.nu vill man från Tuff dra sitt strå till stacken och hjälpa de nyanlända unga, som bor i Tyresö att  hitta vägar in i det svenska samhället.

Vid träffarna har de nyanlända fått hjälp med språkutveckling, läxhjälp, övningskörning av bil och vissa fritidsaktiviteter

Särskilt inbjudna gäster talar om aktuella frågor och svenska sedvänjor.

Vill man stötta projektet ekonomiskt sätter man in en summa på  pg 79 36 36 --2, dvs Tuffs insamlingskonto.

Är du intresserad att träffa de nyanlända och hjälpa till, maila till kontakt@tuff.nu så hör vi av oss.

  Citat om krig och religion:
Voltaire: ”Kriget är ett djävulskt företag, vars besynnerligaste egendomlighet ligger däri att vilken banditchef som helst högtidligt ber till Gud, innan han går ut för att döda sin nästa”

Erasmus av Rotterdam: ”Varje sida i Nya Testamentet talar nästan uteslutande om fred och endräkt och dock är hela tillvaron hos kristenheten uppfyllt av krigets uppgifter. Det vore bättre att genast bortlägga det kristna namnet eller också ge beviset för Kristi lära genom dess enda kännetecken: broderskärlek.

Gamla Testamentet: ”Du skall icke dräpa!”

Dominikanermunken Dominique Pire. ”Man rustar mer och mer, och omvänt är det just rustningarna som gör att misstroendet bara växer.”

Buddha: ”Identifiera dig själv med de andra. Som de så jag, som jag så ock de. Därför döda icke och ge ej anledning till att döda!”

Anonym: ”Gud måste gilla oss militärer. Vi är ju de enda som fått dispens från något av hans bud”


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar