lördag, februari 17

Beröm från Radio Tuff


ROSOR från RADIO TUFF nr 1460 den 18/2 till….

….till   Sören Sommelius som i sin blogg www.nyakultursoren.se ser ljuspunkterna i Koreakonflikten, när han skriver:    Under höstens upptrappade incidenter fruktade många ett ohyggligt kärnvapenkrig i Korea. USA:s president Donald Trump hotade (som ett barn i sandlådan eller en gubbe på bordellen) sin nordkoreanska kollega Kim Jong-un med att min (kärnvapen-)knapp är större än din. Det fanns berättigade farhågor under hösten att OS skulle genomföras med risk för krig. I stället blev invigningen en gripande fredsceremoni, med ett symboliskt värde som inte ska underskattas. Grundproblemen är sannerligen inte lösta. Men ett litet och viktigt steg i rätt konfliktlindrande riktning har tagits.”

….till   Svenskt världspolitiskt forum som kommenterar svenska riksdagens debatt om Natolandet Turkiets angrepp på Afrinområdet i norra Syrien. Påpekar att ingen berörde frågan om Syriens territoriella integritet. Hela konflikten reducerades till att gälla Turkiet och kurderna i norra Syrien. De skriver:   ”Inte heller utrikesministern tog upp de uppenbara folkrättsbrott som utgör bakgrunden till konflikten i norra Syrien. USA-koalitionen Inherent Resolve, i vilken Sverige deltar med trupp i Irak, har militärt intervenerat i norra Syrien utan samtycke från den syriska regeringen som fördömt angreppen som ett flagrant brott mot landets suveränitet."
….till   Michael Winiarski som i DN (8/2) skriver att USA ska ”satsa 10 000 miljarder kronor på kärnvapen de kommande 30 åren”. Han uppger att antalet kärnvapen i världen är över 7 000 i USA och Ryssland, i Frankrike 300 stycken, i Kina 250, i Storbritannien 215, i Pakistan ca 110, i Indien ca 100, i Israel 80 och i Nordkorea färre än 10.
….till   den beundransvärda Fredsrörelsen på Orust som den 22 februari inbjuder till ett möte under rubriken VARFÖR VI ALLTID MÅSTE KÄMPA MOT KÄRNVAPNEN. Mötet inleds med tal av Ingela Mårtensson nyckelperson i Kvinnor för fred och Gunnar Westberg, f d ordförande i Läkare mot kärnvapen.

….till   TUFF (Tyresö ulands- och Fredsförening), som fortsätter med sitt integrationsprojekt genom att varje onsdag-kväll kl 18 i TUFF-lokalen Myggdalsv.80 träffa nyanlända unga människor från Etiopien, Eritrea, Syrien och Afghanistan, Mera om denna verksamhet om en stund, när Lisa Norgren Benedictsson berättar om det. Onsdag den 21 februari kommer Åke Sandin att tala om TUFFs mångsidiga aktivitet.

 

….till   Iraksolidaritets möte på ABF i Stockholm om Irak och folkrätten – 15 år senare den 15 februari, som var årsdagen av de stora demonstrationerna mot USA:s och  Storbritanniens annalkande angrepp på Irak. Den 15 februari 2003 ägde stora demonstrationer rum över hela världen, också i Sverige och i Stockholm för att försöka förhindra kriget. I Stockholm var det de största demonstrationerna på länge med tiotusentals människor på gatorna. Kriget bröt tyvärr ut ändå med svåra umbäranden för befolkningen och brott mot folkrätten trots dessa omfattande demokratiska protester. Det motiverades lögnaktigt med att Irak hjälpte al Quaida och hade kärnvapen. Vid mötet i år talade bland andra Thomas Hammarberg, Carl Tham och Sigyn Meder.


….till   Fallujainsamlingen för barn-och kvinnosjukhuset i den irakiska staden Falluja!Sänd ditt bidrag till pg 11673-1
!
Sjukhuset saknar nästan all medicinsk utrustning nödvändig för att ta hand om de sjuka barnen. Dr Samira, barnläkare, är ansvarig för de många barn som föds med missbildningar efter USA:s användning av uranvapen under de två stora angreppen på staden 2004. Staden förstördes till stor del och tusentals civila dödades. 
I striderna mot IS, som intog staden 2014, skadades sjukhusen svårt och all utrustning plundrades. Nu vädjar läkare om hjälp att upprätta sjukvården igen.

Kontakt: info@iraksolidaritet.se

….till   Thomas Hammarberg, före detta kommissionär i Europarådet för mänskliga rättigheter, som i web-tidningen Dagens Arena skriver under rubriken ”Irak-kriget: Bush och Blair bäddade för terrorn”. Han menar att Georg W Bush och Tony Blair genom anfallet på Irak kränkte folkrätten, underminerade säkerhetsrådet och startade ett olagligt och förödande krig med falska argument. Ändå har de  undkommit rättvisan. Han skriver bland annat:  Sällan hade så många samlats för att demonstrera för fred som den 15 februari 2003. I land efter land krävde människor att den amerikanska och brittiska regeringen skulle hejda sina planer på att invadera Irak. Demonstrationståget i Stockholm var det längsta i mannaminne. Totalt över världen beräknades flera miljoner ha deltagit i denna massiva vädjan mot kriget den minnesvärda dagen för 15 år sedan……..Soldaternas och de inhyrda säkerhetsbolagens brutala framfart mot civilbefolkningen vid »rensningsaktionerna« skördade många liv. Totalt beräknas mer än hundra tusen irakier ha dödats under denna ockupation…..Efter ett år satt mer än tiotusen pojkar och vuxna män i fängsligt förvar. Saddam Huseins ökända fängelse i Bagdad, Ab Ghraib, öppnades och fylldes…..Systematisk tortyr användes för att bryta ned fångarnas motstånd och få dem att erkänna brott. Metoder som utvecklats i Guantanamo började tillämpas också här. Förutom fysisk misshandel tillämpades temperaturchocker, förhindrande av sömn och sexuella övergrepp…..De bilder som läckte ut från Abu Ghraib visade metoder av systematisk förnedring: En man tvingas krypa naken på golvet i ett hundkoppel som hålls av en kvinnlig soldat. Nakna män fotograferades när de tvingats lägga sig på varandra i en pyramid inför skrattande vakter.”
….till    USA:s tidigare ambassadör i Syrien, Robert S. Ford som vid en utfrågning i representanthuset uppgav att under åren 2014-2017 har USA lagt ner minst 12 miljarder dollar (ca 100 miljarder kronor !) på att med militära och civila medel störta Syriens regering. Källa: Nyhetsbanken.
…till    den amerikanska tidskriften Newsweek, som har rubriken ”Mattis Admits There Was No Evidence Assad Used Poison Gas”. Mattis är rentav USA:s försvarsminister, som därmed tar avstånd på det amerikanska bombardemanget mot en syrisk flygbas i april 2017 som vedergällning för påstådd syrisk användning av kemgas. James Mattis undviker nu sitt öknamn ”Mad Dog”
….till   Joan Baez, som inte bara är en briljant sångerska utan i decennier varit en framstående fredsaktivist och medborgarrättskämpe. Inte minst känt är hennes motstånd mot Vietnam-kriget. Julen 1972 tillhörde hon en fredsdelegation i Nordvietnams huvudstad Hanoi, när amerikanerna i flera dagar utförde bombningar av staden. Nu kommer hon till Sverige och uppträder fredag den 2 mars från kl 19 i Stockholm Waterfront på Nils Ericssons Plan 4. Vi ska nu höra henne sjunga Pete Seegers ”Where have all the flowers gone…” men på det näst största språket efter ryska i Europa, nämligen tyska. I sången frågas det vart alla blommor tagit vägen. Jo de har plockats av unga flickor, Vart tog då flickorna vägen? De togs om hand av soldater. Men vart tog dessa vägen? De ligger i gravar. Och vad har hänt med gravarna? De pryds av blommor.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar