lördag, juli 8

TUFF – ”TYRESÖS TUFFASTE 50-ÅRING”

I Tyresö har vi två tidningar som dimper ner i brevlådan då och då. Den ena kommer bara några gånger per år. Det är Tyresö Nyheter, som är läsvärd ur ett socialdemokratiskt perspektiv

Den andra tidningen kommer gratis till alla kommunens hushåll varje tisdag. För ungefär en månad sedan kom en journalist och en pressfotograf till TUFF-lokalen Myggdalsvägen 80. Där träffade de ett antal tuff-aktivister och plåtandet var intensivt.

Veckorna gick men inget om TUFF i tidningen. Jag trodde att de hade ångrat publicering eller tänkt klämma in någon notisliknande artikel bland de många annonserna. Men så den 4 juli damp en Mitt i Tyresö ner. I den fanns på förstasidan ett stort foto med TUFF-motiv. Inne i tidningen fanns två helsidor med artikel om Tuff och med sju foton.

AMERIKANSKA DESERTÖRER
Några bilder är från olika decennier av Tuffs 50-åriga historia. En av dem är från 1968 och visar Sofie Wenander undervisande Rick Bailey, Craig Anderson, Mike Lindner och John Barilla i svenska.

De fyra killarna var i 20-årsåldern och kallades The Intrepid Four efter att under Vietnamkriget ha deserterat från den amerikanska kryssaren The Intrepid (på svenska: Den Oförskräckta). De var de första desertörerna som uppmärksammades och de omhändertogs i olika Tuff-familjer liksom ett 30-tal andra. Rick bodde ett par år hos familjen Sandin-Wenander innan han blev svensk knegare.

Alla var inte lyckliga över den strida ström av amerikanska Vietnamdesertörer som anlände till Sverige 1968-1970. I Tuff mottog vi hotelsebrev och Sofie Wenander, som var lärare i en högstadielärare, råkade illa ut. En dag tog hon med med sig Rick Bailey till skolan men han blev utkörd ur lärarrummet av rektorn. Sofie tvingades att byta skola.

I fjol utkom Johan Erlandssons bok ”DESERTÖRERNA”. Där skildras Tuffs insatser men också några andra av de uppåt 800 unga amerikaner, som fick en i fristad i Sverige undan kriget-

INDIENPROJEKTEN
En annan bild är från 70-talet. Den föreställer en samling indiska elever utanför en byggnad med skylten ”TUFF LIBRARY & READING HALL”. Det var den första av de hundratals projekt Tuff har finansierat i Indien. Biblioteket med 5 000 böcker uppfördes vid skolan Sarvodaya Ashram i delstaten Gujarat.

Vid samma indiska skola byggdes på 70-talet med Tuff-pengar två skolbyggnader, Den ena fick namnet Kumla Wing, den andra Nyboda Wing. Kumla och Nyboda var tyresöskolor som jobbat in pengar vid dagsverken för Tuff-projekten Det är nog tveksamt om dagens lärare och elever vid dessa skolor vet att det i Indien finns byggnader uppkallade efter deras skola, men den 8 jun i år hade Kumla en dag som helt ägnades åt insamling av pengar till dagens Tuff-projekt i Indien.

”FÖR EN KÄRNVAPENFRI VÄRLD”                                       
På tidningens förstasida finns ett stort foto med Tuff-ordföranden Lisa Norgren Benedictsson som i Tyresö centrum bär ett plakat med texten ”För en kärnvapenfri värld!”.

Det finns i världen i dag ca 15 000 kärnvapen, varav ca 2 000 är avskjutningsklara med förmåga att utplåna allt mänskligt liv. Därför finns det de som betecknar den 7 juli 2017 som en historisk dag. FN:s generalförsamling beslutade då efter tre månaders förhandlingar att för all framtid förbjuda kärnvapen. Avtalet undertecknades av en majoritet av FN:s generalförsamling, hela 122 länder, också Sverige.

Kärnvapen finns i andra världskrigets segrarmakter USA, Ryssland, Kina, Frankrike och Storbritannien men också i Israel, Indien, Pakistan och Nordkorea. De nio kärnvapenländerna har opponerat kraftigt mot förbudet, särskilt USA genom Trumps FN-ambassadör som arrangerade en exceptionell demonstration utanför generalförsamlingens möteslokal, då förhandlingarna inleddes.

Den 6 augusti infaller Hiroshimadagen. Då finns Tuff-aktivister i Tyresö centrum och sprider flygblad mot kärnvapenvansinnet.

”TUFF SKA TUFFA PÅ”
Medan tidningen Mitti Tyresö i de två helsidorna om Tuff har rubriken ”Tyresös tuffaste 50-åring” är rubriken på förstasidan ”Tuff ska tuffa på”. I ingressen talas om ett ”folkrörelse-Sverige på dekis”. Ett exempel är att medlemsantalet i politiska partier mer än halverats de senaste 25 åren.

Men Tuff tuffar alltså på och har ännu ca 400 betalande medlemmar. Medlem blir man genom att på Tuffs plusgiro erlägga 200 kr

(Ett stort tack till den faktasökande journalisten Olof Thorell och fotografen Stefan Källstigen)
----------------------------------------------
Åke Sandin i Radio Tuff 1444

-->

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar