lördag, juli 8

”ROSOR” från RADIO TUFF (1444) 9-23/7 till….

….till   Alléskolan i Lerum som vid ett dagsverke jobbat in hela 55 620 kr till Tuffs partners i Indien att användas för de fattigas skolor. Summan sattes in på Tuffs insamlingskonto, plusgiro 793636-2 , från vilket varenda krona går till projekten i Indien. Några lärare på skolan besökte Indien efter den fått Tuffs pris för ”berömvärt freds- och solidaritetsarbete”
….till   Kumla skola (Tyresö) som 8 juni hade en festival för fattiga indiska barn och som –hittills-- skickat in 37 000 kr till Tuffs insamlingskonto.
….till   Mitt i Tyresö, tidningen som delas ut till alla kommunens hushåll och som i numret av den 4 juli hade både förstasida och två helsidor inne i tidningen om TUFF med rubrikerna ”TUFF SKA TUFFA PÅ” och ”TYRESÖS TUFFASTE 50-ÅRING”. Sju foton fanns med och senare i detta Radio Tuff kommer en genomgång av artiklarna. De kan även läsas på http://epaper.mitti.se/edoris?tem=epaper_mity
….till   svenska folket som enligt SvT:s Aktuellt (3/7) fortsätter att vara mot svenskt medlemskap i Nato: 43 % av de tillfrågade är emot medlemskap, medan 32% vill att vi ska gå med. De övriga 25 procenten hade inte tagit ställning.
….till   Sören Sommelius, tidigare kulturchef på Helsingborgs Dagblad, som i sin blogg www.nyakultursoren.se  nu skriver:  Sverige har i över 200 år stått utanför krig, till följd främst av vår alliansfrihet. Att inte ens dra lärdom av den erfarenheten är värsta sortens prillighet.”

….till   Thage G Peterson, tidigare bl a försvarsminister, som skrivit:
”Under det kalla kriget var det stora hotet att bli indraget i ett krig mellan Nato och Warszawapakten. Det hotet sökte vi möta genom en fast och konsekvent neutralitetspolitik och ett starkt försvar. Vår säkerhetspolitik bidrog till att bevara lugn och stabilitet i Norden. Och fred för vårt eget land. Utan kärnvapen.
Denna framgång för stabilitet och fred i norra Europa förnekas i dag av dem som vill föra in Sverige i Nato. Man vill inte höra talas om att neutralitet och alliansfrihet varit till fördel för vårt land och folk. Sveriges militära alliansfrihet har bidragit till att befästa stabiliteten i Nordeuropa och Östersjöregionen. Men det förnekas eller förtigs.
Rysskräcken har tagit överhand. Nato-anhängarna eftersträvar att nya militära gränslinjer dras genom vår kontinent. Vår historia och våra erfarenheter lämnas åt sidan och kastas på skräphögen. Bortblåsta är de goda erfarenheterna av neutralitet och alliansfrihet. Är vi svenskar verkligen så historielösa?”     

….till   protesterna mot att det mäktiga och till tänderna rustade Saudiarabien tillsammans med flera länder riktat hot mot det lilla grannlandet Qatar att bland annat lägga ned Al-Jazeera, en av världens största TV-kanaler. Giles Trendl, programledare för den engelskspråkiga delen av kanalen säger: ”Vi är chockerade över kravet på stängning av Al-Jazeera. Det är lika absurt som det skulle vara om Tyskland krävde att BBC skulle stängas”. Ordföranden i brittiska journalistförbundet
Tim Dawson, ordförande i brittiska journalistförbundet, uttrycker sin avsky för ”det monstruösa kravet”. Sarah Leah Whitson, vd för Human Rights Watchs sektion för Mellanöstern och Nordafrika kallar kravet ”absurt” och tillägger: ”Detta är bara ett försök till utvidgning av dessa staters fega censur av sina egna medborgare

….till   den 83-årige Per Wästberg, som I SvD (29/6) skriver om Saudiarabien. Han menar att väst fördömer jihadismen men struntar i dess skapare, den extremt religiösa salafismen eller wahabísmen som är stark i Saudiarabien och ingriper i vardagens minsta detaljer. Han exemplifierar med saudiska förbud:
”Inga höga klackar, inget nagellack, inte dricka utomhus för kvinnor så att läpparna visas, inte ta en selfie, inte stiga in på en toalett med högra foten, inte visa fötterna (för kvinnor), inte bära kläder som visar kroppens konturer. Och en man får inte vara ensam med en kvinnlig kollega, om hon inte varit hans amma.”

….till   Roland Hedayat, ordförande i Jemensolidaritet, som vid en konferens om mänskliga rättigheter i Geneve den 16 juni tog upp Jemenkrigets illegitimitet och framhöll: ”Det saudiska angreppskriget måste avbrytas omedelbart så något kan börja göras åt den skenande spridningen av kolera och den stora svältkatastrofen.”

….till   Robert Fisk, brittisk veteran bland experter på Mellanöstern, som i tidningen Independent kommenterar den amerikanska nedskjutningen (18/6) av ett syriskt stridsplan med rubriken: ”USA verkar ivrigare att bekämpa Assads Syrien än det är att utplåna IS.”

….till   de medier som velat omtala att den svenska vapenexporten under 2016 ökade med 45 % till 11 miljarder kr.

….till   tvivlarna på det förslag från regeringen och allianspartierna om att begränsa svensk vapenexport till diktaturer och stater som kränker mänskliga rättigheter. Till dem hör Svenska Freds ordförande Agnes Hellström som i Sveriges radio yttrade:
”Regeringens förslag är ett svek mot alla de människor som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter i dom diktaturer som Sverige exporterar vapen till. Sex år har gått sen riksdan beslutade att regelverket för den svenska vapenexporten skulle skärpas.
 Svenska Freds har länge arbetat för att stoppa vapenexporten till diktaturer och för ett så kallt demokratikriterium, I regeringens förslag finns nu ett demokratikriterium, vilket är bra. Tyvärr används vaga formuleringar som riskerar  att inte stoppa vapenexporten till diktaturer. Det finns redan i dag ett kriterium om att mänskliga rättigheter skall vara ett centralt villkor i bedömningen och att export inte bör beviljas till länder med grova och allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, men det har uppenbarligen inte stoppat exporten. Mänskliga rättigheter har konsekvent kompromissats bort.
 Med största sannolikhet kommer ett demokratikriterium, som formuleras likadant, inte att få nån verkan. Förslaget som lämnas i dag stoppar inre vapenexporten till diktaturer, tvärtom öppnas det för möjligheternas att fortsätta.
Bristen i demokratisk status måste innebära ett absolut förbud, Inget annat kommer att stoppa vapenexporten till diktaturer och icke-demokratier. Om Sverige ska kunna bedriva en trovärdig, feministisk utrikespolitik kan vi inte samtidigt legitimera och stärka diktaturer genom att förse dom med krigsmateriel”

….till   Miko Peled den israeliske författaren av boken ”GENERALENS SON: En israelisk resa genom Palestina” I förordet finns bland annat följande:
”1997 drabbade en tragedi den israelisk-amerikanska familjen Miko Peled. Hans älskade systerdotter Smadar dödades av en självmordsbombare i Jerusalem. Det dödsfallet drev Peled ut på en upptäcktsfärd. Det drev honom att ompröva många av de föreställningar han hade vuxit upp med, som son och sonson till ledande personer i Israels politiska och militära elit. Under åren som följde förvandlades han till en modig och visionär aktivist i kampen för lika rättigheter och för en hoppfull, varaktig fred mellan israeler och palestinier. Den personliga resa som Peled företar resonerar med den bana som hans far tog, 40 år tidigare, Matti Peled, känd israelisk general (och senare fredsaktivist).. Generalens Son ger en intim bild av de farhågor som hemsöker båda folken – men även det mod och den kreativitet hos dem, som i likhet med Miko Peled, driver en orubblig gräsrotsrevolution för jämställdhet i det heliga landet.”

….till   boken Per Anders Fogelström – fredens språkrör av Arne Stråby som ännu finns att köpa för endast 40 kr. Beställ av Åke Sandin, tel 08- 712 4463 eller på e-post: ake.sandin@tyresoradion.se

….till   mangogrammen, som Tuff säljer och som finns i två sorter: att gratulera någon eller till minne av någon avliden. De har redan bidragit till över 140 000 mangoträd bland Dharampurs många små fattiga byar i Indien. Ett mangogram för 100 kr ger 20 mangoträd ett annat för 200 kr 40 träd osv. Kan beställas av Åke Sandin. Se ovan!


….till   de många kloka och solidariska som sätter in 200 kr på Tuffs plusgiro 16 01 37-6 för medlemskap

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar