måndag, mars 13

TUFF-bladet


TUFF-bladet
        Tyresö Ulands- och FredsFörening,
            Myggdalsv 80,  135 43 Tyresö
            Tel 742 1442 (ordf),  712 2581.
            Tuffs plusgiro: 16 01 37-6.                                            Våren 2017
        Insamlingskonto: pg 79 36 36 - 2
             E-post: tuffmail@spray.se     
              Hemsida: www.tuff.nu

 TUFF – en aktiv 50-åring !
Den 13 februari 1967 grundades TUFF, Tyresö Ulands- och Fredsförening. I ett halvsekel har föreningen jobbat för fred och internationell solidaritet. Många skolor bland  Indiens fattiga byar har finansierats liksom många andra projekt i Kongo, Irak, Bolivia, Tanzania och andra länder.

200 000 kr till Indien nyligen 
Som exempel kan nämnas att vid årsskiftet i år skickades 200 000 kr till partners i Indien för användning i de skolor som Tuff finansierat i  Dharampur byar bebodda av analfabeter från ursprungsbefolkningen.

  20 000 till skola i Kongo
I mars i år bidrog TUFF med 20 000 kr till lärar-
löner för en skola i Kongo, som föreningen också tidigare bidragit till. Initiativet till skolan togs av Miza Landström, som är medlem av TUFFs styrelse och som tisdagen den 4 april kl 18.30 berättar om Kongo och den nya skolan i TUFF-lokalen, Myggdalsvägen 80.

  Allt arbete sker oavlönat
TUFF har ingen avlönad utan allt arbete sker frivilligt. Ingen enda krona tas från insamlings-kontot utan går till projekten utomlands. Flera skolor, bl a  Kumla och Strandskolan i Tyresö och Alléskolan i Lerum  samlar pengar genom  dagsverken eller Öppet hus.

Stöd plusgiro 79 36 36-2 !
Många enskilda stöder också TUFF genom att sätta in pengar på TUFFs insamlingskonto pg 793636- 2, varifrån varje krona går till ändamål i fattiga länder

Svält, krig och upprustning    
FN slår nu larm om att 20 miljoner människor hotas av svältdöd I Jemen, Sydsudan, Somalia och Nigeria. I Jemen som i två år bombats av Saudiarabien dör ett barn var tionde minut. För att undvika 20 miljoners svältdöd krävs minst 40 miljarder kr. Det finns pengar men enbart  USA tänker höja sitt redan höga anslag till militären med 480 miljarder kr. Och nu höjs krav på att Sverige ska stärka sin krigsmakt med många miljarder.

 Stenrika MIMAC dominerar
I TUFF arbetar vi mot svält, krig och upp- rustning i en värld som domineras av MIMAC , dvs det militär-industriella-mediala-akademiska  komplexet med sina tusentals miljarder i skattepengar.

  ”Bättre aktiv i dag än…
radioaktiv i morgon” är ett gammalt påstående från fredsrörelsen. Det finns 16 000 kärnvapen i världen. Ca 2 000 av dem är avfyringsklara. Ett misstag kan alltså utlösa ett kärnvapenkrig, som ödelägger hela världen och dödar allt levande.

Bli alltså medlem i TUFF !
Det behövs medlemmar till Tuff för 2017. Förra året hade Tuff uppåt 400 betalande, och vi hoppas på minst lika stor uppslutning i år. Medlemskap på 200 kr (för annan på samma adress: 80 kr) sätts in på Tuffs plusgiro 
16 01 37 -6. Hjärtlig välkommen till Tuff!

      Flera aktiva behövs
I TUFF behövs aktivister som kan deltaga i styrelsearbetet som är viktigt och givande i den gamla stolta folkrörelsetraditionen.  

Årsmöte den 30 mars kl 18
Årsmötet äger rum torsdag den 30 mars kl 18 i Tuff-lokalen Myggdalsvägen 80. Då kan alla som vill göra en insats komma och bli invalda i Tuffs styrelse.

      Tage Danielsson:
Innan du blir kapitalist, kommunist, monetarist,
anarkist, marxist, fascist, terrorist, imperialist,
socialist, syndikalist eller rentav folkpartist
måste lilla du förstå att så snart som du kan gå
bör du genast gå med i det världsparti för fred
som går före allt annat.Alla ismer där vi stannat
är sekunda, inte störst. Freden kommer först
Gör den inte det min vän, kommer inget efter den.

     Henrik Tikkanen:
            ”Krig löser inga problem
            och alltså fortsätter de”
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar