fredag, mars 3

Rosor med taggar

”ROSOR” från RADIO TUFF (nr 1435) den 5/3 till….

(OBS! Riktiga rosor har ofta vassa taggar. Några av Radio Tuffs ”rosor” är också försedda med taggar. Det var länge sedan vi delade ut snytingar.)

….till             tidningen Tyresö Nyheter, som i sitt senaste nummer har en artikel under rubriken ”En TUFF 50-åring”. Den handlar om att Tuff i februari fyllde 50 och tar upp hur det gick till 1967, när föreningen bildades under medverkan av bl a Per Anders Fogelström och dåvarande Tyresöbon Per Oscarsson. Den sistnämnde hade några veckor innan väckt stor uppståndelse genom sitt framträdande i TV-programmet Hylands hörna. Tyresö Nyheter nämner att Radio Tuff har hörts varje vecka sedan 1985 och kallar det ”ett svårslaget rekord för frivillig radio”

….till             journalisten Tim Pool, som fått 18 000 kr för att han ”vågade åka till det livsfarliga Malmö”, som staden beskrevs i utländska media. Han gjorde nog sina uppdragsgivare besvikna, när han skrev att ”Malmö är paradiset i jämförelse med Chicago”

….till             de media som publicerat statistik över antalet mördade i olika länder. Det visar sig att i USA mördas nästan fem gånger så många per 100 000 invånare än i Sverige, som bland annat Trump utmålat som så farligt. Under 2016 dödades 4,9 amerikaner på 100 000 invånare. I Sverige är samma siffra 1,1 dödad av 100 000 invånare. Ännu tydligare blir skillnaden om man jämför mordstatistiken i amerikanska och svenska städer: I Stockholm dödades i fjol 1,3 människor på varje hundratusen- tal, i Malmö var denna siffra 3,4. Men i Chicago var det 28 dödade och i S:t Louis hela 59 stycken dödade per 100 000 invånare. Detta hänger nog ihop med att så många går beväpnade i USA, som framstår som ett mycket skjutgalet land.

….till             SIPRI (Stockholms internationella fredsforskningsinstitut), enligt vilket Storbritanniens försvarsbudget är på 55,5 miljarder dollar och den amerikanska hela 600 miljarder dollar, alltså den svindlande summan av omkring 5 400 miljarder kronor. Trump tänker nu höja den amerikanska krigsbudgeten med uppåt 10 procent alltså med 480 miljarder kronor. Bara denna höjning närmar sig hela Rysslands militära budget. Trump tänker annars sänka skatterna men den ökade upprustningen skall bland annat finansieras av att USA skall minska på utgifterna till miljövård och utlamdsbetalningar,

….till             Svenska Dagbladet som  meddelade att 2015 slog den globala krigsindustrin rekord och sålde vapensystem för 65 miljarder dollar (ca 600 miljarder kronor).

….till             representanter för föreningen Tro och Solidaritet som kritiskt uppger att Sverige i förhållande till sin folkmängd ligger på tredje plats bland världens vapenexporterande länder. I fjol skedde en stor ökning av denna export som då uppgick till 11 miljarder. Den största affären var på över två miljarder. Det gällde Jas-Gripenplan till Brasilien. Dessa svenska plan deltog i det eländiga kriget mot Libyen 2011, som ledde till att det landet sedan dess är i laglöst kaos. Men det var antagligen ändå god propaganda för det svenska planet.
                     
….till             Linda Åkerström, som i fjol utkom med boken ”Den svenska vapenexporten”. Boken reder ut begreppen kring myndigheter, lagarna och politiken. Men berättar också om skandalerna och konsekvenserna, hur kulturarbetare och kungahus engageras för marknadsföring, och om hur fredsnationen Sverige blev en av de största vapenexportörerna per capita i världen.

….till             de fyra riksdagsledamöterna Carl Schlyter, Jabar Amin, Annika Lillemets och Valter Mutt från Miljöpartiet kräver att partiet inför ett totalt stopp för all vapenexport till diktaturer. Kravet kommer inför partiets kongress som ska hållas i maj.

….till             Magasinet Filter, som bedriver undersökande journalistik, uppger i artikeln ”Den svenska trollfabriken”, att ryssarna inte kränkte svenskt luftrum 2015 och att Nato inte alls bekräftat någon fingerad rysk kärnvapenövning.

….till             Dagens Nyheter, som uppger följande för 2016: ”Kränkningarna av Sverige gjordes av elva olika länder med flyg, fartyg eller fordon. Grannländer inom Nato står för huvuddelen av kränkningarna medan Ryssland kränkte en gång” Och av de 22 kränkningarna under 2014 och 2015 har bara en varit rysk, medan Natoflyg kränkt oss 18 gånger.
….till             YLE, Finlands public service-bolag för radio och TV, där Ingemo Lindroos bland annat säger: I Sverige är det få som har is i magen då det gäller relationen till Ryssland.” Och hon tillägger: ”I etablerade medier talas om ´rysshotet´, utan att det finns några egentliga beskrivningar av vad hotet är. Organisationer som Kungliga Krigsvetenskapsakademin håller föredrag under rubriker som ”Ryssen kommer, hur gör han?”. Ingen skillnad görs i rubriker mellan ryssar som etnisk grupp, och den ryska regimen. Också i Finland lever som bekant fördomar om ryssar kvar. Men en koppling som många finländare har via affärskontakter och släktband saknas i Sverige. Det är få andra etniciteter som kan omtalas i så negativ bemärkelse som ryssar i det annars så korrekta Sverige.”
….till             organisationen Jemensolidaritet som skriver att folkmordet i Jemen accelererar och påpekar: De civila som dödats av bombkriget har i februari 2017 efter 700 dagars bombningar räknats ihop till 12.041. Alldeles före jul rapporterade Unicef att i Jemen dör ett barn av svält var tionde minut.Den 11 januari rapporterade Unicef i Sanaa att under 2016 hade 63.000 barn i Jemen dött av svält. Nästan en halv miljon barn är nu på väg att dö av svält. Dessutom är 3,3 miljoner människor i Jemen, därav 2,2 miljoner barn, akut undernärda. 80 procent av befolkningen har brist på mat. Det betyder att 20 miljoner jemeniter behöver nödhjälp för att överleva.” Föreningen Jemensolidaritet har därför följande krav:
”Stoppa utsvältningen av Jemen – Häv blockaden nu! Erkänn Jemens nya regering! Stöd till Saudi är stöd till terrorism! Inga svenska vapen till Jemens bödlar! Återuppbygg Jemen!”

….till             Tony Samuelsson, som i Dala Demokraten skriver om  schweizaren Daniele  Gansers bok Natos hemliga arméer. Operation Gladio och terrorismen i Västeuropa” Operation Gladio var kodnamnet för Natos hemliga specialstyrkor i 16 Natoländer och fyra neutrala stater i Västeuropa under det kalla kriget. Så kallade Stay-behind-arméer skulle upprätta motståndsfickor bakom fiendens linjer i händelse av en sovjetisk invasion som slog ut den reguljära armén. De har figurerat i samband med Palmemordet. Boken har nu också översatts till svenska och utkom nyligen på Karneval förlag.

….till             Ingvar Persson, som (23/2) i Aftonbladet skriver att IS terrorvälde i bland annat den irakiska storstaden Mosul ”är det tydligaste exemplet på hur den amerikanska krigsstrategin i Irak har misslyckats. Det har snart gått 14 år sedan president Bush deklarerade “Mission Accomplished” ombord på hangarfartyget USS Abraham Lincoln. Bush hade fel. Situationen i dagens Mosul är ett bevis för hur fel han hade.”
                      Och Persson tillägger:
”Det är Mosuls befolkning som är offren. Humanitärt riskerar situationen att utvecklas till en mardröm. Villkoren inne i staden är redan fasansfulla. Matpriserna är skyhöga, en majoritet av befolkningen saknar dricksvatten och det förekommer rapporter om barn som dör av svält. När hundratusentals människor nu tvingas fly eller fångas i en stridszon kan situationen snabbt förvärras. Risken är att det också spär på de politiska motsättningarna i Irak. Att befria Mosul är inte bara en militär uppgift som handlar om att erövra staden gata för gata. Det gäller också att befria befolkningen och undvika en humanitär katastrof.”

….till             utredningen om den militära svenska insatsen i Afghanistan 2002-2014. Den visar att målen inte uppnåddas, ty säkerhet och stabilitet ökade inte eller fattigdom minskade i Afghanistan. Ändå satsades en svindlande summa av mellan 18 och 27 miljarder kr. En positiv sak sägs märkligt nog vara att Sverige fick jobba ihop med Nato och USA.

….till             TUFFs styrelse som nu beslutat skicka ytterligare 20 000 kr till skolan i Kongo. Det ska användas till lärarlöner i den skola bland fattiga byar, där Tuff sedan 2012 har bidragit med 205 000 kr.

….till             Miza Landström, som tagit initiativet till skolan bland fattiga byar i Kongo. Hon kommer att berätta om skolan vid ett offentligt möte tisdag den 4 april kl 18.30 i Tuff-lokalen Myggdalsvägen 80. Alla hjärtligt välkomna. Fika och gemyt ingår som vanligt.

….till             de solidariska som är villiga att arbeta aktivt i TUFF. Ingen i TUFF blir avlönad men arbetet är viktigt och givande i den gamla stolta folkrörelsetraditionen. Årsmötet äger rum torsdag den 30 mars kl 18 i Tuff-lokalen Myggdalsvägen 80. TUFF behöver bland annat en ny revisor. Världen är full av avfyringsklara kärnvapen SÅ HELLRE AKTIV I DAG ÄN RADIOAKTIV I MORGON!


….till             de som redan betalat medlemsavgiften till Tuff för 2017. Förra året hade Tuff uppåt 400 betalande medlemmar, och vi hoppas på minst lika stor uppslutning i år. Medlemskap på 200 kr (för annan på samma adress: 80 kr) erläggs på Tuffs plusgiro 16 01 37 -6. Hjärtlig välkommen till Tuff!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar