torsdag, mars 16

”ROSOR” från RADIO TUFF 1436 den 19/3 till….

….till             Lars Gunnar Liljestrand som på tal om utredningen om den svenska insatsen i Afghanistan skriver: 15 år av hycklande lögner om kriget som något slags humanitär insats har avslöjats. Nu säger krigsförespråkarna, som tidigare har hävdat att vi krigade för det afghanska folkets skull, helt skamlöst att vi gjorde det för USA:s och Natos. Tydligare än så kan inte krigsretoriken demonstreras.”

….till             International Business Times, som uppger att USA lägger ut mera på sin militär än de sju näst militariserade staterna sammanlagt gör, inklusive Kina och Ryssland. Man påpekar att e  USA har 800 militärbaser i 70 olika länder så Pentagons globala militära dominans är faktiskt inte utmanad. Nu tänker dessutom president Trump upprusta USA ytterligare med 480 miljarder kr.

….till             Sanna Torén Björling, som i Dagens Nyheter (16/3) skriver under rubriken ”Pentagon vinnare i Trumps budget”. Hon uppger att enbart ökningen av USA:s militära budget uppgår till 54 miljarder dollar, ungefär 480 miljarder kr. Det innebär nedskärningar på andra områden, såsom USA:s biståndsverksamhet, bidragen till FN och miljö- och klimatrelaterade program.

….till             Rysslandskännaren Stefan Lindgren, som i sin blogg www.8dagar.com citerar Alexei Arbatov, föreståndare för Centrum för internationell säkerhet, som på tal om Trumps planer på att upprusta USA:s militär med 480 miljarder kr skriver: ”Idag har Ryssland inte råd att dras in i en ny kapprustning och bör inte reagera på ökningen av USA:s militära budget. De pengar som vi tilldelar försvaret är fortfarande tillräckliga, men vi tänker inte upprätta nya baser vid våra gränser och vi uppfyller mer än väl våra militära behov.” Möjligen tänker Arbatov här på den stora Natoövningen med bl a 700 brittiska och amerikanska soldater uppe i norra Norge inte långt från ryska gränsen.
….till             fredsforskaren Jan Öberg, som i sin blogg www.transnational.org skriver: ”Att Ryssland är ett stort hot mot väst är ett exempel på fake news, Dess syfte är att rättfärdiga högre anslag till Nato. Ekonomiskt är det självdestruktivt, det tar pengar från mycket mer konstruktiv användning och är ett tecken på intellektuell svaghet. Dessutom är det farligt och ökar risken för krig.”

….till             Dennis Kucinich, ledamot av USA:s representanthus och tidigare presidentkandidat, som i Fox News nu säger: ”Kriget i Syrien är inte om strid för demokrati. USA strider med och stöder de 80 000 jihadisternas sak. Dessa är från 90 olika länder. Nästan en halv miljon syrier har dödats i det krig som eldats av detta världsvida deltagande- USA har stött terrorister som byter namn men deras mål är detsamma: att förenas och skapa ett fundamentalistiskt islamiskt övertagande av regionen. Miljarder amerikanska skattedollar har hjälpt att sprida det här kriget”

….till             Wolfgang Hansson som i Aftonbladet (12/3) skriver om det svårt krigs-
drabbade Syrien: ”Sjukvården i stora delar av landet har mer eller mindre kollapsat. Hundratusentals syriska barn får inte gå i skolan. En hel generation unga kommer inte att kunna läsa och skriva. Ovanpå det kommer det enorma lidandet där barn tvingas se sina föräldrar dö och vice versa. Där varje dag är en kamp för att överleva för de som lever nära någon av fronterna.” Hansson är dessutom inte hoppfull om de fredssamtal, som drar igång igen den 23 mars

….till             den tyske utrikesministern Sigmar Gabriel, som nyligen besökte sin kollega Sergej Lavrov i Moskva. Det tycks ha blivit en framgång för fredsrörelsen: Gabriel varnade för risken för en rustningsspiral mot bakgrunden av nya signaler från den tillträdande administrationen i USA och talade om vikten av Ryssland som samarbetspartner för fred i Europa. På den gemensamma presskonferensen betonades också både Lavrov och Gabriel vikten av att alla parter håller sig till Minsk II avtalet och att de enats om mer resurser till OSSE. Inte minst betonade bägge två att den ekonomiska blockaden av Donbass måste upphöra. Sedan slutet av januari stoppar ukrainska ultranationalister under ledning av folkvalda i Rada alla järnvägstransporter från och till Donbass.
….till             arbetsgruppen Aktivister för fred som skriver:  Det är dags för fredsrörelsen att ta upp den chans som den tyske utrikesministern öppnat för. Det är dags att ta strid med massmedia och de politiker som är fast i de fiendebilder de målat åt sig själva och som lett till att de inte längre är intresserade av fred och konfliktlösning.
….till             Tord Björk, som är med i ”aktivister för fred” och som intervjuas om Ukrainakonflikten om en stund här i Radio Tuff.
….till             Wikileaks som nu uppger att amerikanska CIA kan avlyssna din telefon, hacka sig in i din dator – och bugga din tv-apparat så att den både lyssnar på och filmar dig i smyg. Underrättelsetjänstens avancerade metoder kan avslöjas i tusentals dokument som släppts av Wikileaks. Wikileaks påstår att de närmare 9 000 dokumenten är hämtade från den amerikanska underrättelsetjänsten. Visselblåsarsajten säger att det är det första släppet av flera – och nu tycks det som att flera av CIA:s spionmetoder avslöjas

.….till            de tio svenska riksdagsmän som nominerat visselblåsaren Edward Snowden till Nobels fredspris. Han har sedan några år fått asyl I Ryssland.

….till             läkaren Shafiquel Islam, som är TUFF-medlem och bördig från Bangladesh. Han har på face-book lagt in en artikel om svälten i Bengalen 1942-43. då uppåt 3 miljoner människor dog av hunger. Delvis berodde svälten på Churchills närmast rasistiska förakt för indier, vilket har skildrats i Madhusree Mukerjees bok ”Churchill´s Secret War”, där det bland annat står: ”Föräldrar dumpade sina svältdöda barn i floder och brunnar. Många tog sina liv genom att kasta sig framför tåg… Folk var alltför svaga för att ens kremera sina kära” .

….till             Tuffs årsmöte, som äger rum torsdag den 30 mars kl 18 i Tuff-lokalen Myggdalsvägen 80. Där ska bland annat ny styrelse utses. Den behöver förstärkas med flera ledamöter, så välkommen att anmäla ditt intresse för att hjälpa till att utforma Tuffs omfattande verksamhet !


….till             Miza Landström som tisdag den 4 april kl 18.30 inleder ett möte om Kongo och den skola som Tuff stöder där. Hjärtligt välkomna till Tuff-lokalen Myggdalsvägen 80 !

(Hörs lokalt i Radio TUFF på 91,4 MHz tre ggr per dygn 19/3--2/4 och närhelst på www.tyresoradion.se )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar