måndag, december 26

Hyllning av Maj Britt Theorin

    TILL         MAJ BRITT THEORIN SOM MOTTAR FOLKETS FREDSPRIS
                         I ENLIGHET MED NOBELS TESTAMENTE
      GENOM FREDSRÖRELSEN PÅ ORUST
            DEN 3 DECEMBER 2016
(Uppläst av Ola Friholt I Radio Tuff   www.tyresoradion.se  

Du, Maj Britt, är det väderstreckens fel
att du blev till en skimrande juvel
i politikens bleka vardagsljus?
Du växte upp till västerhavets brus
som ekar av all världens strid och röster.
Sen kom du till vår huvudstad i öster
med ekon över innanhav från land
som målats ut som hot av mången skröna
och där tomater måste skördas gröna
till skillnad från det sagoland i väster
som lovsjungits av mäklare och präster.

I Skåne var du först partistrateg.
Där tog de ännu några raka steg
mot det som nuförtiden skälls som vänster
men som historiskt räknats som förtjänster
i tid då gryningen var mera röd.
Men sen blev rustning mera värd än bröd.
Från Skånes norra motpol Vidsel ljöd
ett dån av bombkrevader, kanonad
och flygmanövrer i en ändlös rad.
Ja, hemlandstonerna är starka nog
från västerhav till norrländsk  hotad skog.
Men starkt berörd av militära hot
tog du itu med krigens själva rot:
det ojämlika manssamhällets våld
och vapenarsenalen, som blir såld
av dödens månglare till alla länder,
vart än vi oss i hela världen vänder.

Från riksdagen till FN bar det snart.
Du ledde kommissionen i Genève
för nedrustning, där mången gammal räv
har suttit overksam på traktamenten
men nu fick skaka liv i temp’ramenten.
Egyptens sändebud lät dock förstå
att han var tveksam hur det skulle gå
om FN-jobben leddes utav kvinnor,
som borde dricka kaffe med väninnor.
Men sedan FN-jobbet genomförts
så medgav han, att han alls inte störts
av genusväxlingen på chefens stol.
I själva verket sken han som en sol
och tackade för väl förrättat värv.

Din verklighet har ofta varit kärv,
men statistiken från din FN-tid
ger de förslag som antogs utan strid.
Det gällde tjugofem förslag per år,
i tio år! Ett facit som består.
Ja, Sverige var en fredens stormakt då.
Det kan vi alla skriva under på.

Att du blev chef för Internationella
Fredsbyrån (för IPB) kan gälla
som klart bevis för att du höll kontakten
med gräsrotsrörelserna mer än makten.
I juni nittonhundraåttitvå
fick du i två minuter upphöjd stå
och hålla tal till en miljonpublik
som applåderade med bifallsskrik
i bortåt fyrtio sekunder. Det
bevisar vad vi alla redan vet:
Du är en folkets kvinna även i
New York! Mot överheten står du fri.

Och som om detta inte vore nog
fick du i Europa mera knog
i parlamentets utskott. Säkerhet,
försvar och politik blev din diet
i tio år. Rapportens stolta rön
tog pengar ifrån vapnen till miljön.

Du vandrade i spåren efter Alva
och Inga Thorsson: Hela lönen, halva
makten, kamp för fredlig lösning av
konflikter, nedrustning och: ingens slav!
är summan av det hela. Största ära
till den som kämpar mot det nukleära
förstörelsesystemet! Ditt förslag
ifrån Canberra bjöd på snilledrag,
och borde godkännas av makterna,
som iskallt lade det till akterna,
fast Non Proliferation Treaty helst
med detta hade hela världen frälst.
Det antogs ju av NPT-systemet
och löste teoretiskt det problemet.

Vårt Sverige har tvåhundra år av fred
men har sen skrämts och lurats att gå med
i Natos krigshets och dess insatsstyrka,
i allt på ytan som en trosviss kyrka.
Men det punkterar dina argument,
där fakta ställs mot inlärt sakrament.

Till hedersdoktor blev du promoverad.
Eld-Ekblads fredspris blev du honorerad.
Och Martin Luther King-pris fick du sedan.
Vem kunde förutse allt detta redan
då Maj Britt i sitt kök på sextitalet
fick goda råd om väg- och faktavalet
av vännen Åke, han som fick vårt pris
år tjugohundrafjorton, lika vis
om våldets meningslöshet då som nu.
Som Åke än idag har också du
behållit lust och vilja till att värva
alltfler som ser sig hugade att ärva
den motståndskamp som länge måste föras
mot värdlandsavtal, kärnvapen och krig,
ja hela våldssystemet. Fred i sig
är främsta målet, men på vägen dit,
med uthålligt och pedagogiskt slit,
ska själar värvas och befrias från
de villoläror som gjort oss till fån
i politiken. Detta såg Nobel
med hjälp av Bertha. Därför denna kväll,
som följer dem i spåren helt korrekt,
när Oslokommittén har oss förskräckt
med pris till krigare som hejdat sig
en liten stund i sina terrorkrig.
Ditt pris berättigas av alla läger.
Men var beredd! För detta priset väger!    (Säger Ola)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar