lördag, december 24

ÅTERUPPLIVA SVERIGE SOM FREDSKRAFT!

Med Alva Myrdal, Inga Thorsson, Maj britt Theorin och Olof Palme framträdde Sverige som en ledande fredskraft i världen, teoretiskt och praktiskt. Då Gorbatjov inspirerades även av den svenska folkrörelsen för fred inleddes en nedtrappning av supermakternas kärnvapenarsenaler.

Med Clintons och Bushs presidentperioder vändes utvecklingen till vapenproducenternas fördel. Exporten ökade, långvariga krig inleddes och hat- och hotpropagandan underbyggde en ny upprustningsvåg med utveckling av nya kärnvapen.

Vad hände med Sverige? Vårt land anpassades till hat- och hotpropagandan. Vapenexporten växte och samarbetet med Nato ledde till godkännande av krigen i Jugoslavien och Irak, direkt medverkan i Afghanistan- och Libyenkrigen och utvecklades ända därhän att Värdlandsavtalet antogs av Riksdagen den 25 maj 2016. Utländsk trupp kan nu stationeras i Sverige. Kärnvapen är inte undantagna. Sverige är Natos återkommande övningsområde.

Fienden anses vara Ryssland som påstås hota sina grannar. Propagandan övertrumfar alla rustningsfakta, som säger att Natos rustningsbudget är tolv gånger Rysslands, med 2015 som ett rekordår. Sanktioner initierades mot Ryssland av USA, och EU är med, trots att EU, och Sverige, har stora nackdelar av handelsblockaden. Samtidigt inhamras tesen om ”säkerhet tillsammans med andra”, uttryckligen med likasinnade länder i väst, vända mot Ryssland.

De 66 deltagarna i ett seminarium på Orust vid utdelandet till Maj Britt Theorin av ”Folkets fredspris i enlighet med Nobels testamente”, kräver att Sveriges regering och riksdag tar avstånd från hat- och hotpropagandan mot Ryssland och inleder samarbete på kulturens, handelns, råvarupolitikens, miljöarbetets och den militära avspänningens områden, i akt och mening att förverkliga en ”gemensam ömsesidig säkerhet”. Genom militärallianser och upprustning skapas ingen säkerhet. Vi vill därför avveckla det militära samarbetet med Nato.

Vi deltagare kräver också att Sveriges regering och riksdag verkställer att lagen mot svensk vapenexport respekteras, återupplivar arbetet mot kärnvapenutvecklingen, verkar för en kärnvapenfri zon i Norden och stiftar en lag om kärnvapenförbud i Sverige.

Stocken, på Orust, den 3 december 2016
För mötesdeltagarna 

Ola Friholt
Ordförande i Fredsrörelsen på Orust, som arrangerat programmet.
(Uttalandet läste Ola upp i Radio Tuff nr 1430)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar