fredag, september 16

"ROSOR" från RADIO TUFF (nr 1423) den 18/9 --16

….till   USA och Ryssland som kommit överens om en vapenvila i Syrien. Om den hålls kommer det att innebära ett stopp för det krigiska dödandet, som under drygt fem år kostat ca 300 000 människor livet och en möjlighet för hjälp att komma in till de nödlidande människorna

….till   Robert Egnell, professor vid Försvarshögskolan, som i  Aftonbladet  skriver om ”kriget mot terrorismen” som följd av den 11 september 2001:
”Resultatet av kriget mot terrorismen är ett och ett halvt årtionde av militära interventioner i den muslimska delen av världen. Över en miljon människor beräknas ha mist livet till följd av krigen i bland annat Afghanistan, Irak, Somalia och Syrien. Sedan andra världskrigets slut har världen inte sett så stora flyktingströmmar med fruktansvärt mänskligt lidande som följd – till stor del på grund av de nämnda krigen.”
….till   Jasenko Omanovic riksdagsledamot från Västernorrland, som skriver: ”Vill man få stopp på flyktingströmmar då måste man stoppa krig. Krig driver folk på flykt! Ingen människa sätter sig och sina barn i en gummibåt över ett hav och plågsamma fotvandringar genom en hel kontinent för att få bostadsbidrag….. Vår tids största utmaning är kamp mot krig och fattigdom. Om vårt svar istället för denna kamp blir extrem nationalism, då har mänskligheten ännu en gång förlorat i sitt värde.”

….till   Lotta Gröning, krönikör i Expressen och känd radioröst, som nu suckar:
”Jag är så less den svenska rysskräcken! Nu är det en svensk diplomat Krister Bringéus placerad i Arktis som fått i uppdrag av regeringen att utreda Nato- medlemskap. Han konstaterar att ’en militär konflikt må vara osannolik, men konsekvenserna, om den likväl skulle bryta ut, riskerar att bli katastrofala.’
Genast börjar många spekulera i vem Ryssland skulle anfalla först. Å slutsatsen är att det kan mycket väl vara Sverige. Vad har hänt med kompetens, kunskap och förnuft jag bara undrar......Suck”

….till   Anders Lindberg i AB (10/9) som skriver:
”Ett Natomedlemskap skulle inskränka Sveriges nationella suveränitet och begränsa den utrikespolitiska friheten, vår självständiga röst riskerar att tystna. Det saknas i dag bred folklig förankring för ett sådant skifte, det saknas majoritet i riksdagen och Finland har inga planer på att ändra sin politik. Utan folkets stöd kan ingen säkerhetspolitik fungera och att Sverige skulle lämna Finland ensamt mellan Nato och Ryssland är rimligen helt uteslutet.”

….till   riksdagsmannen Stig Henriksson, som skriver:
”Nja, förutom de nedan nämnda nackdelarna; ett medlemskap innebär fördubblade försvarskostnader, större risk för angrepp, inkl med kärnvapen, vapenbröder med allt mer diktatoriska regimer i Ungern, Polen och Turkiet - ett land som bombar sin egen befolkning. (Vi kanske, enligt artikel fem i NATO-stadgan, ska bistå Turkiet med att utrota alla dem turkiska staten frikostigt kallar terrorister; parlamentsledamöter, journalister, lärare och så förstås alla kurder, alla!) och då har jag ändå inte nämnt Trump-nissen mm mm.”

….till   Radio Tuffs man i SanFrancisco Bengt Svensson som skriver:
”Det rapporteras att 88 pensionerade generaler rekommenderar Trump som USA:s näste president, medan 110 generaler OCH amiraler rekommenderar Hillary Clinton.
Det vore kul att veta hur många pensionerade amiraler och generaler det finns i USA. Till skillnad från vanliga soldater, sk kanonmat, tenderar de att bli rätt gamla.”

….till   Bo Forsberg från Diakonia och Jakob König från Sveriges konsumenter, som på DN:s debattsida (14/9) skriver om bankernas investeringar. Det investeras hela 4,7 miljarder kronor i vapenföretag som exporterar till länder som kränker mänskliga rättigheter och deltar i väpnade konflikter. Därmed används kundernas pengar till att stödja kontroversiell vapenexport.

….till   professor Gunnar Westberg, f.d. president i International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) och f.d. ordförande i Läkare mot Kärnvapen är en av de mest erkända specialisterna på kärnvapen. Han skriver:
”Totalt har Nato 160-240 kärnvapen utplacerade i Nederländerna, Tyskland, Belgien, Italien och Turkiet. Platserna och antalet på varje bas är i huvudsak kända.”
      Men om de nya kärnvapen som USA håller på att göra skriver han:
”De nya vapnen är B 61-12. Denna bomb skiljer sig från tidigare versioner av B61 som var ”gravity bombs”, d v s föll fritt från bombplanet. B 61-12 är styrbart och har därför en träffsäkerhet inom 30 m radie.”

….till   Paulina de los Reyes, som är professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet och ordförande för Svenska Föreningen för genusvetenskap. Hon är bland de kvinnor som är ombord på Ship to Gazas kvinnobåt som avseglade mot Gaza den 14 september. Som före detta politisk flykting undan den chilenska diktaturen, har Paulina lång erfarenhet av solidaritetsarbete och MR-aktivism. Om sitt deltagande i Ship to Gaza säger hon: ”Efter nio år av belägring är det viktigare än någonsin att visa vår solidaritet med folket på Gazaremsan och att sätta press för att få ett slut på den omänskliga blockad som gett så mycket lidande åt befolkningen. Som forskare vet jag hur särskilt sårbara kvinnor är under krigsförhållanden. Som aktivist har jag inspirerats av de palestinska kvinnornas förmåga att göra motstånd. Som människa kan jag inte förbli passiv när Gazaborna hålls instängda och isolerade”.
….till   Fredsforskaren Jan Öberg som på tal om den 11 september skriver:
”Söndag den 11 september markerar den 15:e årsdagen av de kriminella terror-attackerna i New York och Washington, där 2 997 oskyldiga människor dödades, inklusive 372 utlänningar. Kriget mot terrorn har pågått sedan dess. Dess resultat är att 80 gånger så många människor dödas per år och världsvida – och minst 1 miljon oskyldiga människor har dödats.”
….till   Två bra 11 september: Den dagen 1906 talade Gandhi Imperial Theatre i Sydafrika och protesterade mot de nya raslagarna, som bland annat ogiltigförklarade alla hinduiska äktenskap och som krävde att alla indier i Sydafrika skulle bära på sig ett pass. Och den 11 september 1773 myntade den kände amerikanen Benjamin Franklin orden: "Det har aldrig funnits något bra krig eller någon dålig fred".
….till   arkeologen fil dr Eva Myrdal, som vid ett Tuff-möte den 14/9 fint redogjorde för Syrien från gamla tider till dagens långvariga krig. Hon tyckte att våra västliga medier ger en irriterande ensidig bild av kriget.
….till   Tuffs läsvärda, innehållsrika och ofta uppdaterade hemsida www.tuff.nu

….till   journalisten Johan Erlandsson, som nu efter massor av intervjuer och grundliga forskningar är klar med sin bok om de amerikanska vietnamdesertörerna som kom till Sverige för snart ett halvsekel sedan. Tuff spelade en framträdande roll genom att tuff-medlemmar tog hand om många av de unga amerikanerna. Boken heter Desertörerna och rekommenderas varmt. Mera om boken och Tuffs insatser följer nu här i Radio Tuff

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar