lördag, april 14

Professor Romelsjös synpunkt

Enligt påstående från terroristassocierade grupper har en attack med kemiska vapen dödat många i östra Ghouta, Syrien. Detta sker då Syriens armé med stöd av Ryssland och Iran befriat Ghouta från anti-demokratiska terrorister.

I detta läge bör en oberoende utredning ske, inte ett angrepp på Syrien, som är en huvudkraft mot den väpnade terrorismen på marken. OPCW planerar en utredning och Syrien erbjuder samarbete och skydd. OCPW skulle ha kommit till Syrien idag.
USA, Frankrike och Storbritannien har nu anfallit Syrien.
Detta är ett brott mot FN-stadga och folkrätt.
Angreppet hindrar/försvårar en oberoende utredning.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar