lördag, september 21

Åkes tankar om världspolitikenTyresöradions nestor och mest erfarne programledare Åke Sandin intervjuas av Ann Sandin-Lindgren om världsläget. Många hör av sig till Tyresöradion och undrar hur Åke mår. Han berättar om sitt engagemang i TUFF och hur det var att själv hålla igång Tyresöradion under 20 år. Vad vill man att man ska minnas?

Klicka här för att lyssna!

söndag, augusti 4


”Risken för kärnvapenkrig högre än under kalla kriget”

Att INF-avtalet formellt har fallit är en farlig utveckling och en början på en ny kapprustning, anser Beatrice Fihn, generalsekreterare för International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN).
Risken för kärnvapenkrig ökar och är minst lika hög, eller högre, än vad den var under kalla kriget, säger hon till SvD.
Avtalet undertecknades 1987 av USA:s dåvarande president Ronald Reagan och Sovjetunionens Michail Gorbatjov och reglerade avskaffandet av medeldistansrobotar.


måndag, april 15

Antimilitarism

En intervju som innehåller antimilitarism och fjäskandet för USA finns om du klickar på


onsdag, mars 6

Fredsaktivist fyller 80

Monica Schelin 80 år


Det är bara åtta dagar tills Monica Schelin fyller 80 torsdagen den 14 mars. Hon har under sitt yrkesliv varit kurator vid Nyboda skola i Tyresö. Många elever minns henne med glädje för den hjälp och uppmuntran de fick av henne. Senare var hon personalkonsulent vid Tyresö kommun.

Ideellt har hon i decennier arbetat i fredsrörelsen. Hon var aktiv i decnnier i Tyresö Ulands- och Fredsförening (TUFF) i många år som styrelseledamot och också några år som TUFF:s ordförande. Hon har också tillhört styrelsen i Svenska Freds.

De två senaste åren har hon drabbats av tilltagande sjukdom. Hon är nu på ett äldreboende.

Hon skulle uppskatta mycket att man till hennes 80-årsdag lämnade
bidrag på TUFFs insamlingskonto plusgiro 79 36 36-2
Märk bidraget med Monica

Pengar från detta konto går oavkortat till skolor i mycket fattiga indiska byar eller till andra projekt i bland annat Kongo.

söndag, mars 3

När tennisstjärnan skämdes


Lena Sandin var redan 1982 som 21-åring etablerad som tennisspelare. Hon hade denna sommar vunnit bland annat damsingeln i Båstads Grand Prix efter att tre år tidigare ha vunnit juniortiteln i Franska Öppna. I DN den 17/10 1982 skrev hon följande:
:
Då skämdes jag som idrottsutövare

Det är inte ofta jag behövt skämmas för att vara idrottsmänniska. Snacket om att vi idrottsutövare är mera blåsta och mindre samhällstillvända än andra har jag alltid uppfattat som snorkigt och okunnigt,

Men förra veckan skämdes ja desto mer. Det var när jag såg massor av affischer om den viktiga matchen Djurgården – AIK i fotboll. Liksom hos många här söder om Söder är Hammarby närmast hjärtat. Men jag tycker att AIK och Djurgården är två fina lag., många av mina bästa vänner och idrottskamrater är djurgårdare eller AIK-are. Matchen i söndags lär har varit spännande och jag unnar arrangörerna alla möjlig publik.

Det var alltså inte affischerna i sig som fick mig att känna skam och ilska, Tvärtom!

Det var i stället det sätt, som många av dem hade satts upp på. Några överambitiösa eller korkade affischuppsättare hade tejpat över affischerna om demonstrationen nedrustningssöndagen den 24 oktober. Den demonstrationen går i två riktningar, dela till den amerikanska ambassaden, dels till den sovjetiska

Den finurliga tanken är, att deltagarna allteftersom skall stanna och ta varann i hand, så att en milslång kedja av människohänder förenar den amerikanska ambassaden med den sovjetiska.

”Bygga en bro för fred” kallar Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen manifestationen för. Den kommer att TV-sändas ut till Europa.

Jag råkar veta, vilket mödosamt jobb fredsaktivisterna har haft att på lediga stunder sätta upp masonitskivor att klistra sina affischer på. Tillsammans med andra ungdomar i  Svenska Freds var jag med en söndag att sätta upp en del av dem. Desto tristare var det alltså att några dar senare se våra affischer  översatta med den reklam för den verksamhet, idrott, som jag också känner varmt för. Av folk som inte behövde bekväma sig att fixa masonitskivor eller tråckla fast dem vid staket och lyktstolpar.

Så tarvligt och osportsligt kan alltså några – säkert bara enstaka--  inom idrottsrörelsen behandla en annan folkrörelse. Jämfört med fredsrörelsen är idrottsrörelsen nerlusad med pengar. Det är de militära stödorganisationerna som politikerna brukar bevilja miljonerna till, tusenfalt mer än till fredsrörelsen. Det är också osportsligt men på ett annat plan.

Det särklass mest osportsliga är ända de ständigt växande vapenarsenalerna, som hotar att utplåna oss alla. Jag är övertygad om att de allra flesta idrottsvänner också inser det och den ställer upp den 24 oktober kl 11 på Norra Bantorget.

Med det bästa iudrotts- och fredshälsningar
Lena Sandin lördag, februari 23

Kränkningar


Ryskt plan flög ”provocerande”?
I går (22/2) var förstanyheten på Radio och TV att ett ryskt jaktplan hade flugit nära ett svenskt plan på internationellt vatten över Östersjön. Försvarsminister Hultqvist var upprörd över att ryssarna uppfört sig ”provocerande”.

Det uppgavs att det handlade om ett svenskt signalspaningsplan. Det som däremot inte sades var vad det svenska planet spanade på och var det befann sig vid incidenten,

Det visade sig att det svenska planet var på spaning många mil öster om Gotland och ännu längre från den svenska fastlandskusten. Det befanns sig däremot nära ryskt territorialvatten inte långt från den ryska staden Kaliningrad med dess militära anläggningar.

Vilka ”kränker” svenskt territorium?
Inget väsen från våra medier blir det dock när främmande krigsmakter ”kränker”  vårt territorium, Härom månaden kom det blott notiser om detta bland annat under rubriken ”Ryssland står för en bråkdel av kränkningarna”.

Där kunde man läsa, att främmande makt har kränkt svenskt territorium nästan 50 gånger under de senaste tre åren, enligt statistik från Försvarsmakten. Och att enligt överstelöjtnant Stefan Wilson, chef för taktikavdelningen på Försvarshögskolan står Ryssland bara för tre överträdelser som alla är med flyg, en gång i april 2016 och två gånger 2017.

--Det är en vanlig missuppfattning att Ryssland skulle stå bakom de flesta överträdelserna, säger Stefan Wilson

Nej man undrar förstås vilka makter som har kränkt Sverige 47 gånger under tre år. Kränkningarna har troligen skett av de många NATO-makterna runt Östersjön: Danmark, Tyskland, Polen, Litauen, Lettland Estland och kanske av USAs flyg.

fredag, februari 22

Desertörer


-->
Tyresö Nyheter om desertörer
Tyresö Nyheter är en tidning som delas ut till alla kommunens hushåll. Den är tack lov ganska befriad från dessa annonser,, som andra gratistidningar är fulla av. I februarinumret finns en notis under rubriken

                     UNGA AMERIKANER I TYRESÖ
Kring årsskiftet 1967-68 var Tyresö centrum för världspressen. Då hade fyra unga amerikaner kommit till Tyresö och inkvarterats hos olika TUFF-medlemmar.
        De hade deserterat från det Vietnamkrig som skulle resultera i att  över 50 000 amerikaner dödades och uppåt två  miljoner vietnameser.
       Nu har boken Desertörerna utkommit, skriven av Johan Erlandsson. Han har bland annat intervjuat Åke Sandin, vilken hämtade de fyra från Märsta polisstation och hemma hos vilken en av de fyra bodde ett par år. På Radio Tyresö. 91,4 MHz, återges den intervju Åke gjorde med Erlandsson.

( De fyra amerikanerna var alla i 20-årsåldern och hette Richard, Mikael, Craig och John. De
kallades ”The Intrepid Four”, eftersom de tillhörde hangarkryssaren The Intrepid  och de var de första desertörerna som flydde till Sverige.  Sedan anlände till Sverige många andra amerikaner

lördag, februari 16

TUFF mycket aktivt !


-->

 TUFF- bladet vintern 2019

___________________________________________________________________________
TUFF/ Tyresö U-lands- och FredsFörening, Myggdalsvägen 80 nb, 135 43 Tyresö. Hemsida: www.tuff.nu
E-post: kontakt@tuff.nu  Telefon: 0708 764 373 (ordf) eller 073 51 31 302 (vice ordf) Föreningskonto 
Tuffs plusgiro 16 01 37 -6. Insamlingskonto plusgiro 79 36 36 – 2.  Dags att betala medlemsavgift
Stödjande medlemmar är helt avgörande för TUFF:s verksamhet. Vi är stolta, glada och tacksamma för varenda medlem! Medlemsavgiften är oförändat 200 kr och sätts in på TUFF:s föreningskonto plusgiro 16 01 37 – 6 eller swishas till 123 345 00 87. Glöm inte skriva avsändare! Vill man passa på att ge en extra slant som gåva, är det mycket välkommet! Om man vill rikta sin gåva till något särskilt projekt sätter man in på Insamlingskontot pg 79 36 36 -2 och anger projektnamn.

Åke Sandin tackar för sig
Åke är en av TUFF:s grundare och blev den första ordföranden i föreningen.  Under mer än 50 år har han varit aktiv i TUFF och en självklar ledargestalt, känd både i och utanför Tyresö. Under 35 år har Åke dessutom sänt Radio TUFF med ständigt aktuellt innehåll kring fredsfrågor och ett oräkneligt antal intervjuer med intressanta människor. På grund av ålder och familje-förhållanden väljer Åke nu att avsluta sitt aktiva engagemang, men för oss i TUFF kommer han alltid att vara en inspiratör och ledstjärna. Hans insatser har under alla år varit ovärderliga och vi tackar honom med varma hjärtan.  
Åkes program i Radio TUFF kan alltjämt avlyssnas på www.tyresoradion.se under rubriken ”Arkiv”.

Välkommen till TUFF:s årsmöte!
Lördag 23 mars kl 10 samlas vi i TUFF-lokalen, Myggdalsvägen 80. På årsmötet går vi igenom TUFF:s verksamhet 2018 och så väljer vi styrelse för 2019.  Vi behöver bli fler aktiva, så hör av Dig om Du är intresserad!

Skolprojekten i Indien
I januari 2019 sände TUFF 200 000 kr till våra indiska samarbetspartners.  Summan består av insamlade medel från dags-verken i Kumla skola, Strandskolan,  Allé-skolan i Lerum samt gåvor från privat-
personer.  Pengarna kommer att användas för verksamhet i två skolor i Dharampur, meddelar Bhikhu Vyas. Hans senaste nyhetsbulletin finns att läsa på TUFF:s hemsida; en fantastiskt upplyftande läsning om ett mångårigt och lyckat skol-projekt som hela tiden utvecklas och når mycket goda resultat. Från dessa isolerade bergstrakter där det tidigare inte fanns någon skola alls, går numera alltfler ung- domar vidare till högre studier.

Mangoprojektet i Indien
För 28 år sedan startade, med TUFF:s hjölp, projektet med plantering av mangoträd i syfte att motverka den nattblindhet som många i Dharampur led av. Sedan dess har över 150 000 träd planterats hos fattiga bönder, många genom att barnen i skolan fått lära sig hur de ska skötas. De uppvuxna träden ger nu ett överskott på frukter, vilket kan säljas på marknaden. I våras meddelade bönder
i Virekshetra cluster, nära Bombay/ Mahrashtra state, att också de vill delta i projektet. Hittills har de köpt 5009 plantor - till halva priset, övrig kostnad står projektet för. 

Vill Du stödja projektet finns ”Mango-gram” att köpa. Det är ett diplomliknande blad i olika versioner (För att gratulera, för att kondolera eller Istället för en blomma).  5 kr/st kostar plantorna. För 100 kr blir det alltså 20 träd, för 200 kr 40 träd osv. Beställ av TUFF via mail kontakt@tuff.nu eller per telefon 073 51 31 302.

I december köpte många TUFF-vänner julmangogram till ett värde av ca 5000 kr! Till Fredrik Bylunds födelsedag såldes mangogram för nästan 4000 kr och för att hedra minnet av Anna Höglin inkom 3000 kr.  Tusen tack för detta!

Skolprojektet i Kongo Kinshasa
Projektet är startat av Miza Landström, själv född i Kongo Kinshasa och nu boende i Trollbäcken. Hon är styrelsemedlem i TUFF. Genom TUFF och andra bidrags-givare har skolhus uppförts och verk-samheten är i full fart med många elever – och även flera föräldrar som också vill lära sig läsa och skriva. Dock har regeringens löften om att ta över kostnaderna för lärarlönerna havererat tillfälligt p g a den politiska situationen. Vi hoppas på en snar lösning och verksamheten fortsätter.

Integrationsprojektet i Tyresö
Nu är det ett och ett halvt år sedan vi startade projektet för att bidra till nyanlända flyktingars integration i Tyresö och i det svenska samhället. Vi har träffats varje onsdagskväll, även under sommaren. Fokus är på språkutveckling, men vi vill också dela med oss av svensk historia, kultur och samhällsliv. Vi har gjort en hel del utflykter i Tyresös natur, vandringar i Stockholm och båtturer till skärgården. Senast hade vi pepparkaksbak i Tyresö bygdegård och julavslutningsmiddag i form av stort knytkalas hemma hos Erika i styrelsen.  Vi har cirka 20 inskrivna deltagare från Afghanistan, Etiopien, Eritrea, Iran och Syrien i åldrarna 17 – 40 år. Vi är också glada över att ha gott om frivilliga som ställer upp som gruppledare.
Däremot finns det hos många deltagare en stark önskan om ytterligare språkträning på tu man hand, liksom önskan om någon att övningsköra med. Har Du möjlighet att ställa upp, så hör av Dig!

Svenska Freds ordförande på besök
Agnes Hellström, sedan 2016 ordförande i  TUFF:s moderorganisation Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, är på turné till lokalföreningarna.  I januari hade TUFF besök av Agnes och vi hade då spännande diskussioner om det gemensamma arbetet framöver. Världsläget ser ju på många sätt mörkt ut och tyvärr är fredsfrågorna mer aktuella än på länge.